Privacy Policy

Η Conread εφαρμόζετει πολιτική ασφάλειας χωρίς εξαίρεση για όλο το προσωπικό και τα συστήματα πληροφορικης.

Η πολιτική ασφάλειας καλύπτει μεταξύ άλλων τις επιβεβλημένες διαδικασίες οι οποίες καλύπτουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών και να περιλαμβάνουν θέματα όπως ελέγχου πρόσβασης στα διάφορα συστήματα/βάσεις δεδομένων, ασφάλειας ηλεκτρονικής πρόσβασης, ελέγχου συστημάτων κλπ έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό, σχετικά με την ιχνηλασιμότητα των προσβάσεων, τον προσδιορισμό ταυτότητας, την αυθεντικότητα, την εξουσιοδότηση, την προστασία του απορρήτου κλπ.

Πιο κάτω είναι η λεπτομερής Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας μας:

1. Ποια είναι η Conread research bureau ltd

H Conread research bureau ltd, εφεξής “Εταιρία”, ως διακεκριμένος και διεθνής εταιρεία ερευνών αγοράς, με αριθμό εγγραφής Η12077679, και αποδίδει μεγάλη σημασία στην σύννομη επεξεργασία, ασφάλεια και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα συνεργάζεσθε ή επικοινωνείτε μαζί μας (όπως, ενδεικτικά, ως Ερωτώμενοι, Συνεργάτες, Εκπαιδευόμενοι, Προμηθευτές, Εργαζόμενοι, Ιδιώτες, επισκέπτες ιστοσελίδων ή γενικά συνεργαζόμενοι τρίτοι με τον Οργανισμό μας).

2. Τι είναι τα προσωπικά σας δεδομένα?

Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία, σε χαρτί ή ηλεκτρονικό μέσο, η οποία είναι δυνατό να οδηγήσει, άμεσα ή έμμεσα, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλα δεδομένα, στη μοναδική σας αναγνώριση / ταυτοποίηση ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο. Με έμμεση ταυτοποίηση εννοούμε τον εντοπισμό ενός φυσικού προσώπου μέσω του συνδυασμού διαφόρων πληροφοριών.

3. Πως Χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα:

Για σκοπούς έρευνας: Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την διεξαγωγή έρευνας για την οποία συνήθως μας αναθέτουν πελάτες μας. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια της έρευνας με τη μορφή ερωτηματολογίων συλλέγονται και αναλύονται, με σκοπό την διεξαγωγή συμπερασμάτων από καθαρά στατιστικής πλευράς. Επιπλέον, τα δεδομένα στη συνέχεια μεταφράζονται σε χρήσιμες παραστάσεις, όπως γραφήματα, πίνακες, κλπ.
Για στατιστικούς σκοπούς: Η επεξεργασία δεδομένων που συλλέγομαι μέσα από τα ερωτηματολόγια χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή στατιστικών αναλύσεων που βοηθούν στα συμπεράσματα της έρευνας όπως παραδίδονται στους πελάτες μας εκ Τα δεδομένα χρήσης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την έρευνα.
Για σκοπούς έρευνας της αγοράς: Από καιρό σε καιρό, μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς έρευνας αγοράς ή και ελέγχου. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για να προσαρμόσουμε τον ιστότοπο ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σας.
Για σκοπούς πρόσληψης: Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε σχέση με την αξιολόγηση της αίτησής σας για εργασία μαζί μας.
Για σκοπούς μάρκετινγκ: Από καιρό σε καιρό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας στείλουμε ενημερωτικά ενημερωτικά δελτία στους συνδρομητές μας, που αποτελούνται από infographics και άλλες μορφές στατιστικών πληροφοριών.
Για σκοπούς ιστοτόπου: Η πολιτική απορρήτου ισχύει επίσης για τη χρήση του ιστοτόπου μας στη διεύθυνση https://www.conread.com (η “Ιστοσελίδα”).

4. Τι πληροφορίες συλλέγουμε

Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Αν ενδέχετε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλο σκοπό, τότε θα ζητήσουμε προηγουμένως την συγκατάθεσή σας. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε συνήθως διαφέρουν ανάλογα με την έρευνα πάρα ταύτα περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται στα ακόλουθα:

α. Στοιχεία που δόθηκαν από τον ερωτώμενο:
i. Οι απαντήσεις που δίδονται στο ερωτηματολόγιο για σκοπούς της Έρευνας
ii. Όνομα και επίθετο;
iii. Στοιχεία επικοινωνίας, δηλ. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου.
iv. Δημογραφικά στοιχεία, δηλαδή ηλικία, φύλο, επαγγελματικό ή εκπαιδευτικό επίπεδο κλπ.
Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία μπορεί να είναι απαραίτητα ανάλογα με τη φύση της έρευνας που διεξάγουμε.
a. Βιογραφικά σημειώματα
b. Επαγγελματικό υπόβαθρο;
c. Στοιχεία επικοινωνίας;
d. Ημερομηνία γέννησης;

v. Στοιχεία αιτούντων εργασία
vi. Στοιχεία από την Ιστοσελίδα μας

Πολιτική Cookies

Σε συμμόρφωση και με την σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία E-Privacy 2009/136/ΣΕ (η οποία σύντομα θα αντικατασταθεί με Κανονισμό) η ιστοσελίδα μας (www.conread.com) χρησιμοποιεί “cookies”. Τα cookies είναι διαδικτυακά «εργαλεία» συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών που προέρχονται από συνεργαζόμενες ιστοσελίδες τρίτων φορέων ή από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να μετρηθεί η επισκεψιμότητα, να βελτιωθεί η λειτουργία, το περιεχόμενο και η συνολική εμφάνιση της ιστοσελίδας μας και να προσαρμοστεί στις ανάγκες των Πελατών μας.

Με τη χρήση της δικής μας ιστοσελίδας, συμφωνείτε (opt-in) με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται από μηχανές αναζήτησης ή κοινωνικά δίκτυα, όπως π.χ. Google Analytics, Facebook social plug-ins, Google+ κλπ. (στα οποία δεν υφίσταται ουδεμία εμπλοκή, επιρροή ή έλεγχος εκ μέρους της Εταιρίας μας) και τα οποία διαβιβάζονται είτε εντός είτε εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (28 κράτη-μέλη ΕΕ συν Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία), για τα οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι οι εν λόγω τρίτοι.
Αν δεν επιθυμείτε τρίτα μέρη, όπως Google, Facebook, Twitter κλπ. να λαμβάνουν πληροφορίες από το πρόγραμμα πλοήγησής σας, όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες της Εταιρίας μπορείτε να εξαιρεθείτε προβαίνοντας στην αντίστοιχη επιλογή όπως παρέχεται από την εκάστοτε Πολιτική Χρήσης που υπάρχει στην ιστοσελίδα κάθε τέτοιου τρίτου μέρους.

Παρότι τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης (browsers) αποδέχονται αυτόματα τη χρήση των cookies, μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας, επιλέγοντας να μην αποδεχτείτε τα cookies, ή να σας ζητείται να αποδεχθείτε το κάθε ένα από αυτά χωριστά. Πλην όμως πρέπει να γνωρίζετε ότι κάτι τέτοιο θα περιορίσει το εύρος των διαθέσιμων σε σας δυνατοτήτων περιήγησης σε κάθε διαδικτυακή ιστοσελίδα.

5. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα τα συλλέγουμε είτε από τον πελάτη, ο οποίος μας ανέθεσε να διεξάγουμε την έρευνα και με τον οποίο μπορείτε να διατηρείτε ήδη μια καταναλωτική ή επιχειρηματική σχέση ή απευθείας από εσάς.

Μπορούμε επίσης να συλλέξουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τη διάρκεια μιας έρευνας. Το λογισμικό κλήσης μας παράγει αριθμούς τυχαίων αριθμών, τα οποία χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση τυχαίων κλήσεων σε όλες τις κυπριακές πόλεις ή και προς κινητά νούμερα. Η εκάστοτε έρευνα διεξάγεται πάντοτε και ρητά με την συγκατάθεση την δική σας (για τον οποιοδήποτε γίνεται ο λόγος, λ.χ. ερωτώμενος, εργαζόμενος, πελάτης, κτλ) προτού χρησιμοποιηθούν.

6. Ποιες είναι οι αρχές συλλογής και επεξεργασίας

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στόχο έχει να σας ενημερώσει για τους όρους συλλογής, επεξεργασίας και διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων σας που ενδέχεται να συλλέξουμε ως Υπεύθυνοι ή Εκτελούντες επεξεργασία. Λαμβάνει δε υπόψη ότι, για τους σκοπούς της έρευνας, έχουμε πάρει την συγκατάθεση σας προτού ξεκινήσει η διαδικασία έρευνας.

Η Εταιρία μας και το εκπαιδευμένο Προσωπικό της εφαρμόζει τις βασικές Αρχές Επεξεργασίας των δεδομένων (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία).

Επίσης η Εταιρία μας προστατεύει και διασφαλίζει τα Δικαιώματά σας ως προς τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας (ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση και μη αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων βάσει προφίλ, όπως εξειδικεύονται στον ΓΚΠΔ και στην Ελληνική νομοθεσία). Τα ανωτέρω ισχύουν χωρίς καμία διάκριση και εφαρμόζονται σε όλες τις επεξεργασίες που διενεργούν και σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρία μας.
7. Διαδικασία γνωστοποίησης και χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων

Για τους σκοπούς παράδοσης της εργασίας για την οποία μας έχει ανατεθεί από τους πελάτες μας, ενδέχεται να προσλάβουμε υπεργολάβους και επεξεργαστές δεομένων οι οποίοι θα εκτελούν τις δικές μας οδηγίες αυστηρά σχετικά με την χρήση των δεδομένων με τρόπο που να διασφαλίσουμε ότι η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων θα γίνει από τους υπεργολάβους μας όπως ακριβώς διασφαλίζει η παρούσα πολιτική ασφάλειας

8. Χρονική Διάρκεια Φύλαξης των Προσωπικών σας Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα τα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία των δεδομένων έρευνας και στατιστικής ανάλυσης. Για να προσδιοριστεί η κατάλληλη περίοδος διατήρησης, εξετάζουμε τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε και αν μπορούμε να επιτύχουμε αυτούς τους σκοπούς με άλλα μέσα.

Πρέπει επίσης να εξετάσουμε περιόδους για τις οποίες ενδέχεται να χρειαστούμε να διατηρήσουμε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να ανταποκριθούμε στις νομικές μας υποχρεώσεις ή να αντιμετωπίσουμε τις καταγγελίες, τα ερωτήματα και να προστατεύσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας σε περίπτωση υποβολής αξίωσης.

Όταν πλέον δεν χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα τα διαγράψουμε ή θα τα καταστρέψουμε με ασφάλεια.

9. Ασφάλεια επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Η εταιρεία μας εφάρμοσε κατάλληλες πολιτικές, κανόνες και τεχνικά μέτρα ασφάλειας πληροφοριών για την προστασία του απορρήτου σας και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ακατάλληλη χρήση ή αποκάλυψη, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημιά. Τέτοιες πολιτικές και μέτρα είναι τα ακόλουθα, χωρίς περιορισμούς:

9.1. Ψευδωνυμοποίηση – Σε συνάφεια με την κρυπτογράφηση των προσωπικών σας δεδομένων, ονομάζεται ρητά ως ένα από τα “κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλιστεί ένα επίπεδο ασφάλειας κατάλληλο για τον κίνδυνο”. Με άλλα λόγια; συνιστάται, όπου ενδείκνυται και εφικτό, να αναφερθεί το άρθρο 32 (1, α) του GDPR (το κείμενο που μόλις αναφέραμε).

Επιπλέον, «ψευδώνυμο» σημαίνει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπον ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να μην μπορούν πλέον να αποδίδονται σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση πρόσθετων πληροφοριών, υπό την προϋπόθεση ότι οι πρόσθετες αυτές πληροφορίες τηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικές και οργανωτικά μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν αποδίδονται σε ένα προσδιορισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο. είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται για να μειωθεί η πιθανότητα ότι τα αρχεία προσωπικών δεδομένων και τα αναγνωριστικά στοιχεία οδηγούν στην ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου (υποκειμένου των δεδομένων) στον οποίο ανήκουν. Επιπλέον, η Εταιρεία μας έχει υιοθετήσει αυτήν την πολιτική προκειμένου να διασφαλίσει αυξημένη προστασία της ιδιωτικής ζωής, καθιστώντας ευκολότερη την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πέρα από τους αρχικούς σκοπούς συλλογής προσωπικών δεδομένων ή την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για σκοπούς έρευνας. Τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων (ερωτηθέντες) χρησιμοποιούν ψευδώνυμο για μια χρονική περίοδο. Η περίοδος αυτή δεν είναι προκαθορισμένη και παρατείνεται όσο η Εταιρεία εκπληρώνει την κύρια διαδικασία της. Με άλλα λόγια, η περίοδος παρατείνεται μέχρι να ολοκληρωθεί μια συγκεκριμένη έρευνα.

9.2. Η ανωνυμοποίηση, είναι η διαδικασία με την οποία τα ήδη υπάρχοντα “ψευδομονοποιημένα” δεδομένα θα φτάσουν στην τελική τους κατάσταση στη βάση δεδομένων μας. Η εταιρεία μας έχει υιοθετήσει την πολιτική ανωνυμοποίησης, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για όσο διάστημα απαιτείται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για να φέρει την κύρια διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο, αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, δεν υπάρχει τρόπος να εντοπιστεί ένα συγκεκριμένο θέμα και μόνο άθικτα δεδομένα πρέπει να αποθηκευτούν στους διακομιστές μας.

9.3. Η κρυπτογράφηση είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη διαδικασία με την οποία τα δεδομένα μετατρέπονται σε κωδικοποιημένη και ακατανόητη έκδοση, χρησιμοποιώντας αλγόριθμους κρυπτογράφησης και κλειδί κρυπτογράφησης και όπου ένα κλειδί αποκρυπτογράφησης (το οποίο σε ορισμένες μορφές κρυπτογράφησης είναι το ίδιο με το κλειδί κρυπτογράφησης) αποκωδικοποιήστε ξανά.

Η εταιρεία μας υιοθέτησε την Πολιτική Κρυπτογράφησης εξασφαλίζοντας ότι όλες οι βάσεις δεδομένων στους διακομιστές κρυπτογραφούνται.

Οι εγκαταστάσεις εγκατάστασης των δεδομένων μας βρίσκονται σε τοπικό επίπεδο, στους server (διακομιστές) μας στη Λευκωσία, Κύπρος.

10. Τα Δικαιώματα σας

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να μην επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για λόγους μάρκετινγκ. Συνήθως θα σας ενημερώσουμε (προτού συλλέξουμε τα δεδομένα σας) εάν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για τέτοιους σκοπούς ή αν σκοπεύουμε να αποκαλύψουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους για τέτοιους σκοπούς. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας να αποτρέψετε τέτοιου είδους επεξεργασία, ελέγχοντας ορισμένα πλαίσια στα έντυπα που χρησιμοποιούμε για τη συλλογή των δεδομένων σας. Μπορείτε επίσης να ασκήσετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στο info@conread.com.

Επίσης, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα (μερικά από αυτά τα δικαιώματα ισχύουν μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις και ορισμένα από αυτά ποικίλουν ανάλογα με τη νομική βάση για την οποία επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας – δείτε παραπάνω για περισσότερες λεπτομέρειες):

Το δικαίωμα να ρωτήσετε αν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και, αν είμαστε, να μάθουμε λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν την επεξεργασία (καθώς και να λάβουμε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων).

Το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τυχόν προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς είναι ανακριβή ή ελλιπή.

Το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.

Το δικαίωμα να αμφισβητήσετε τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και να μας ζητήσετε να περιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Το δικαίωμα να σας παρέχουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένη και κοινώς χρησιμοποιούμενη ηλεκτρονική μορφή. Μπορείτε επίσης να μας ζητήσετε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας σε άλλη εταιρεία, εφόσον αυτό είναι εφικτό.
Εάν δεν είστε ευχαριστημένοι με το πώς αντιμετωπίσαμε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα θέλαμε μια ευκαιρία να το θέσουμε σωστά – επικοινωνήστε μαζί μας στο info@conread.com. Ωστόσο, έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε σε εποπτική αρχή – τον Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

11. Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Conread research Bureau ltd

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα πολιτική ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων ή εάν θεωρείτε ότι δεν έχουμε ακολουθήσει τις αρχές που ορίζονται σε αυτή, παρακαλούμε να μας στείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@conread.com. Πιο κάτω

Υπεύθυνος DPO Conead research bureau ltd
Κα Χριστιάνα Κλεάνθους (Μηχανικός Συστημάτων Πληροφορικής)
[Διεύθυνση] 19, Λεωφόρος 25ης Μαρτίου, Έγκωμη 2408, Λευκωσία, Κύπρος
[Τηλέφωνο] +35722747001
[Email] c.kleanthous@conread.com